Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimarts, 24 de gener de 2017

REFLEXIONS

Què bonic seria que no hi hagués fam 
en el món,
que no hi hagués guerres,
que no hi hagués diferències pel color,
 la raça o la religió de la gent!
Jo vull canviar el món i fer que hi hagi 
més amor i comprensió.
Vull posar el millor de mi per a ajudar a viure 
en un món de pau.