Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 27 de març de 2019

PREGÀRIA A JESÚS III

Jesús, ajuda'm a no dir mentides, a adonar-me que si dic la veritat i reconec els meus errors el meu cor s'omple de pau. 
Si accepto les meves mancances puc rectificar i avançar en el camí de la bondat i l'amor.
T'ho demano Jesús.

https://www.media.cat/2017/10/23/la-veritat-i-la-ferida/