Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dilluns, 25 de març de 2019

DIUMENGE III DE QUARESMA

Ahir vam celebrar el tercer Diumenge de Quaresma.

Jesús explica la paràbola de la figuera estèril: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: "Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit a aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?" Ell li contestà: "Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d'ara endavant; si no, ja la podreu tallar».
                                                                                                             (Lc, 13, 6-9)

Cada dia hem de tenir nous reptes  i  també ser millors persones.
Quins reptes teniu vosaltres?