Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimarts, 12 de març de 2019

Comunitat de Badalona

Després d'una setmana de descans, reprenem el nostre viatge i no anem gaire lluny. Ens aturem a la ciutat de Badalona. Allà hi trobem una comunitat de germanes que fa més de quaranta anys que col·laboren en les activitats parroquials. Avui es poden veure els fruits d’un intens treball portat a terme amb amor i servei.