Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 17 d’octubre de 2018

REFLEXIONEM...

https://twitter.com/juanjofdezsola

QUÈ EN PENSEU? 
ENS HEM DE QUEDAR ESTANCATS O TIRAR ENDAVANT?