Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dilluns, 29 d’octubre de 2018

MUNDO ROTO

https://www.youtube.com/watch?v=gjK4DrDGcWY

*QUINS CREIEU QUE SÓN AQUESTS "MUNDOS ROTOS"?
*QUINA ACTITUD TENIU ENVERS L'ADVERSITAT?