Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dilluns, 29 d’octubre de 2018

MUNDO ROTO

https://www.youtube.com/watch?v=gjK4DrDGcWY

*QUINS CREIEU QUE SÓN AQUESTS "MUNDOS ROTOS"?
*QUINA ACTITUD TENIU ENVERS L'ADVERSITAT?