Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 10 de gener de 2018

SETMANA ANNA MARIA JANER III

L'Anna Maria Janer ens diu...

"Estimeu a tothom sense distinció"
"Tracteu bé a tothom"

Per reflexionar:
  • Com puc ser amable?
  • Amb qui intentaré ser amable?
  • Què puc fer avui per ajudar al qui està al meu costat?