Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dimarts, 20 de setembre de 2016

PER REFLEXIONAR...

EN AQUEST MÓN EXISTEIXEN DUES COSES NECESSÀRIES: 
LA SALUT I EL BON AMIC.