Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimarts, 20 de setembre de 2016

PER REFLEXIONAR...

EN AQUEST MÓN EXISTEIXEN DUES COSES NECESSÀRIES: 
LA SALUT I EL BON AMIC.