Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dimecres, 17 de maig de 2023

OBSERVEM I REFLEXIONEM

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.magisnet.com%2F2020%2F01%2Fen-busca-de-los-valores-que-todos-compartimos%2F&psig=AOvVaw3TlgI1dOmdcnltXUt9i9mn&ust=1683721770041000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4QjRxqFwoTCPj1uO6e6P4CFQAAAAAdAAAAABAD


Què et suggereix aquesta imatge?