Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dimecres, 9 de novembre de 2022

HEROIS

 https://www.youtube.com/watch?v=FM7MFYoylVs

Quins herois necessita el món actual? Per què?