Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 17 de novembre de 2021

AGENTS CÍVICS, UN SERVEI PER LA NOSTRA SEGURETAT


Cada dia, al matí i a la tarda, davant l'escola hi ha unes agents cívics que ens ajuden a circular sense perill.

- Com ens movem pel carrer?
- Posem atenció al que ens diuen?
- Què podem fer per millorar la nostra seguretat?