Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 6 d’octubre de 2021

10è ANIVERSARI IV

 
QUÈ VOL DIR QUE L'ACOLLIDA CURA?