Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 12 de maig de 2021

MIRADES

 http
s://www.youtube.com/watch?v=eMJ7ECjHl6o
Després d'escoltar la cançó reflexionem sobre la diversitat intel·lectual, física o familiar.