Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 21 d’abril de 2021

VIDA DE RIC

 https://www.youtube.com/watch?v=qKp1f7Vn9dM&t=1s

DONEU VALOR A LES COSES QUE TENIU? O BÉ SEMPRE EN VOLEU MÉS?
QUÈ ÉS EL QUE VALOREU MÉS?