Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dijous, 28 de gener de 2021

JOC DE L'ANNA MARIA JANER

 

Descobriu en quina data i en quina població va morir l'Anna Maria Janer, seguint unes pistes:

1. Data:

A la data d'avui, li fem les següents operacions:

D: - 17 

M: + 0

A: - 136

2. Ubicació del lloc on va morir la beata Anna Maria Janer