Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dijous, 22 d’octubre de 2020

OPORTUNITATS D'APRENENTATGE

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F555139091567103837%2F&psig=AOvVaw1NHp7yfczem3LOQHyn2_iF&ust=1602956247575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCR0cjTuewCFQAAAAAdAAAAABBW
 

En parlem? pots compartir algun exemple que  ajudi a entendre aquesta afirmació?