Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dijous, 3 d’octubre de 2019

SER FELIÇ!!

Cantar és ser feliç i desconnectar

         
 
 Què us fa sentir feliços a vosaltres?