Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimarts, 17 de setembre de 2019

LEMA II
QUÈ DEUEN REPRESENTAR AQUESTES ROQUES? 
A ON LES PODEM TROBAR?