Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dijous, 25 d’abril de 2019

JESÚS HA RESSUSCITAT!

I SI LA RESURRECCIÓ PASSÉS AVUI?
COM REBRÍEU LA NOTÍCIA?