Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 2 de maig de 2018

PAU

Si et desentens dels conflictes de la teva classe,
no lluites per la pau.
Si gires l'esquena al germà, gires l'esquena a la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si sempre vols tenir raó, contamines la pau.
Si critiques, acomiades la pau.
Si vols tenir més del que necessites, et vens la pau.
Si no poses mai voluntat per a res, no parlis de pau.
Si treballes per la justícia, fas trobadissa la pau.
Si tens temps d'ajudar un company, ets sembrador de pau.

POTS FER TOT AIXÒ?