Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dijous, 19 d’octubre de 2017

COMPTA AMB MI

*SOU BONS AMICS?
*PODEN COMPTAR, EN TOT MOMENT, 
AMB VOSALTRES ELS VOSTRES AMICS ?