Lema Pastoral 2022-23

Lema Pastoral 2022-23

dijous, 19 d’octubre de 2017

COMPTA AMB MI

*SOU BONS AMICS?
*PODEN COMPTAR, EN TOT MOMENT, 
AMB VOSALTRES ELS VOSTRES AMICS ?