Lema Pastoral 2021-22

Lema Pastoral 2021-22

dimecres, 10 de maig de 2017

VIDA EN ABUNDÀNCIA

"AVUI ÉS TEMPS D'ARRISCAR-SE, PREGA PELS ALTRES, PARLA'LS DE JESÚS"
A vegades pensem que els missioners són els que van més lluny per anunciar a Jesús i oblidem que som nosaltres, els qui ens quedem aquí, els qui hem d'anunciar-lo als qui es troben entre nosaltres, al nostre costat.

*Parles de Jesús als teus companys i amics?
*Pregues per ells?